Drone kaart Nederland.

Bekijk het Luchtruim voor uw project locatie.

Onze interactieve drone kaart van Nederland stelt je in staat om snel en gemakkelijk te controleren of je dronevlucht valt binnen een bijzonder luchtruim, zoals Controlled Airspace (CTR), Radio Mandatory Zone (RMZ), of andere hoogrisicozones.

Hoe werkt de drone kaart?

 1. Locatie Selecteren: Ga naar de zoekbalk linksboven op de pagina en voer de locatie van je project in. Kies vervolgens de gewenste locatie uit de lijst die daaronder verschijnt.

 2. Navigeer naar de Opgegeven Plek: De kaart zal nu automatisch naar de opgegeven plek gaan. Wacht tot de pagina klaar is met laden.

 3. Controleer de Markeringen: Bekijk de kaart en let op rode en blauwe cirkels. Rode cirkels geven aan dat er extra vergunningen nodig zijn voor jouw dronevlucht. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Voor meer informatie kan u de cirkels aanklikken.

Wat doen wij bij de volgende gebieden:

Een Controlled Traffic Region (CTR) is een specifiek luchtruim waar luchtverkeersleiding de verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van het luchtverkeer. Dit type luchtruim wordt vaak geassocieerd met grote luchthavens en drukke vlieggebieden. Voor dronevluchten binnen een CTR gelden strikte regels om de veiligheid van het luchtruim te waarborgen.

Hier zijn de stappen die wij moeten volgen:

 1. Vluchtplan Maken: Voordat je binnen een CTR vliegt, moet je een gedetailleerd vluchtplan opstellen. Dit plan bevat informatie over je vertrek- en aankomstpunt, de beoogde vliegroute, de maximale vlieghoogte en andere relevante details.

 2. Indienen bij Verkeersleiding: Het opgestelde vluchtplan moet worden ingediend bij de lokale luchtverkeersleiding. Dit stelt hen in staat om op de hoogte te zijn van je voorgenomen dronevlucht, waardoor ze het luchtverkeer effectief kunnen coördineren.

 3. Radio Communicatie: Tijdens de gehele vlucht binnen de CTR moet er voortdurend radiocontact zijn met de luchtverkeersleiding. Perfect-Drone beschikt over speciaal gelicentieerd personeel dat bevoegd is om te communiceren met verkeersleiding en andere vliegtuigen, waardoor een vlotte samenwerking wordt gegarandeerd.

 4. Professionele Begeleiding: Bij Perfect-Drone hebben we specialisten met de benodigde licenties om te communiceren met verkeersleiding en andere luchtvaartautoriteiten. Deze experts begeleiden je door het proces, zorgen voor de naleving van regelgeving en dragen bij aan de veiligheid van je dronevlucht binnen een CTR.

Onthoud dat naleving van deze procedures cruciaal is voor een veilige en wettelijke dronevlucht binnen gecontroleerd luchtruim. Bij twijfel of vragen staat ons gespecialiseerde team bij Perfect-Drone klaar om te helpen en ervoor te zorgen dat jouw droneactiviteiten voldoen aan alle relevante voorschriften.

Een Restricted Mandatory Zone (RMZ) is een specifiek luchtruim waarin het gebruik van radio verplicht is voor vliegtuigen, inclusief drones. Voor Perfect-Drone is het van het grootste belang om deze regels te volgen en ervoor te zorgen dat alle dronevluchten binnen een RMZ veilig en wettelijk zijn. Hier zijn de stappen die we nemen om te kunnen vliegen binnen een RMZ:

 1. Vluchtplan Opstellen: Alvorens binnen een RMZ te vliegen, stellen we een gedetailleerd vluchtplan op. Dit omvat informatie over de voorgenomen vertrek- en aankomstpunten, de geplande vliegroute, de voorgestelde vlieghoogte en andere relevante details.

 2. Indienen bij RMZ Autoriteiten: Het opgestelde vluchtplan wordt ingediend bij de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de RMZ. Dit zorgt ervoor dat zij op de hoogte zijn van onze voorgenomen dronevlucht, waardoor ze het luchtverkeer adequaat kunnen coördineren.

 3. Continue Radio Communicatie: Gedurende de gehele vlucht binnen de RMZ onderhouden we constant radiocontact met de bevoegde autoriteiten. Bij Perfect-Drone beschikken we over gespecialiseerd personeel met de vereiste licenties om effectief te communiceren met verkeersleiding en andere luchtvaartinstanties.

 4. Notam voor Militaire Vliegvelden: Voor locaties zoals militaire vliegvelden is het essentieel om een Notice to Airmen (NOTAM) aan te vragen. Deze kennisgeving informeert alle luchtvaartdeelnemers over relevante informatie, waardoor een veilige co-existentie van luchtactiviteiten wordt gewaarborgd.

 5. Professionaliteit Gewaarborgd: Onze experts bij Perfect-Drone begeleiden het proces van begin tot eind, zorgen ervoor dat alle voorschriften worden nageleefd en dragen bij aan een veilige en legale dronevlucht binnen de RMZ.

Veiligheid en naleving staan voorop bij Perfect-Drone. Door strikt de procedures binnen een RMZ te volgen, kunnen we zorgen voor een vlotte en geautoriseerde drone-operatie binnen deze zones. Ons gespecialiseerde team staat altijd klaar om te assisteren en ervoor te zorgen dat jouw droneactiviteiten aan alle relevante regelgeving voldoen.

Wat is een Temporary Restricted Area (TRA)?

 • Een tijdelijk beperkt luchtruim dat voor een specifieke periode wordt ingesteld.
 • Kan worden geactiveerd vanwege evenementen, oefeningen of andere situaties die de reguliere luchtvaartactiviteiten beïnvloeden.

Hoe Perfect-Drone het Aanpakt:

 1. Grondige Analyse: We voeren een grondige analyse uit van alle beschikbare NOTAMs (Notice to Airmen) en relevante luchtvaartinformatie om op de hoogte te blijven van actieve TRA’s.

 2. Vluchtplan Aanpassing: Voor elke dronevlucht binnen een TRA passen we ons vluchtplan aan om te voldoen aan de geldende beperkingen en voorschriften.

 3. Toestemming Aanvragen: Indien nodig vragen we toestemming aan bij de bevoegde autoriteiten om binnen de TRA te vliegen, en volgen we het proces nauwlettend.

 4. Continue Monitoring: We monitoren voortdurend de status van TRA’s en passen onze aanpak aan op basis van veranderende omstandigheden.

 5. Professionele Communicatie: Ons gespecialiseerde team, voorzien van de juiste licenties, onderhoudt professionele communicatie met luchtverkeersleiding en andere relevante instanties om een veilige dronevlucht te waarborgen.

Met Perfect-Drone ben je verzekerd van een partner die niet alleen op de hoogte is van de luchtvaartregelgeving, maar ook de nodige stappen onderneemt om binnen Temporary Restricted Areas te vliegen met volledige naleving en verantwoordelijkheid. Veilig en zorgeloos vliegen staat voorop bij Perfect-Drone. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om jouw specifieke project te bespreken.

 Wat is een Natura 2000-gebied?

 • Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden.
 • Deze gebieden worden aangewezen op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
 •  

Hoe Perfect-Drone hier kan en mag vliegen:

 1. Vluchtplan op Maat: We stellen voor jou een gedetailleerd vluchtplan op, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Natura 2000-gebied.

 2. Vergunningen en Toestemmingen: We nemen de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van eventuele vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om binnen het Natura 2000-gebied te vliegen.

 3. Naleving van Regels: Ons gespecialiseerde team zorgt ervoor dat alle dronevluchten voldoen aan de lokale wetgeving en voorschriften binnen het Natura 2000-gebied, met als doel minimale verstoring van het milieu.

 4. Communicatie met Autoriteiten: We onderhouden nauw contact met de bevoegde autoriteiten en milieuagentschappen om ervoor te zorgen dat elke dronevlucht in overeenstemming is met de regelgeving en het behoud van het natuurlijke ecosysteem.

Bij Perfect-Drone begrijpen we het belang van verantwoord en veilig vliegen, vooral in gebieden die zijn aangewezen ter bescherming van de natuur. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie en om jouw specifieke behoeften te bespreken. 

Drone registeren en remote-id 2024

Volgens de nieuwe EU-regels dienen alle drones die meer dan 250 gram wegen of zijn uitgerust met een camera te worden geregistreerd bij het RDW. Dit kan eenvoudig worden gedaan via de website van het RDW. Na het inloggen via DigiD en het betalen van de aanvraag, ontvangt u het exploitantennummer per e-mail. Dit nummer dient u vervolgens op uw drone aan te brengen of te noteren.

Vanaf 2024 is ook Remote ID verplicht in de open categorie. Let op: dit zal ook verplicht worden voor de specifieke categorie. Dit betekent dat de drone real-time zijn locatie uitzendt, waardoor de overheid dronevluchten gemakkelijk kan controleren. In de toekomst is het de bedoeling dat deze informatie ook beschikbaar wordt gesteld in de Godrone-app van de overheid. Deze app biedt de dronekaart van Nederland en is de plek waar u een vluchtaanvraag kunt indienen bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Drone categorieën

Met de nieuwe drone regelgeving van 2024 wordt elke drone voorzien van een CX label. Dit label geeft duidelijk aan wat wel en niet is toegestaan met de drone. Indien uw drone nog voorzien is van een CX label, valt deze automatisch onder de oude A3 categorie.

Dit betekent het volgende:

 • – De drone mag maximaal 120 meter hoog vliegen.
 • – Er moet minimaal 150 meter afstand worden gehouden van gebouwen, wegen en personen.
 • – De drone moet te allen tijde in zicht houden (Visual Line of Sight).

Voor verdere informatie over CX labels kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Algemene drone regels

Hieronder staan in het kort de algemenen drone regels die gelden voor het vliegen met een drone

 • – De drone mag maximaal 120 meter hoog vliegen.
 • – Niet boven mensen, wegen, voertuigen en gebouwen vliegen!
 • – De drone moet te allen tijde in zicht houden (Visual Line of Sight).
 • – Alleen vliegen op goede omstandigeden (niet in de nacht of regen/wind)
 • – Denk altijd aan de privacy van anderen

Voor verdere informatie over drone kijk op de website van de Rijksoverheid.